Hoe ga ik bewust om met mijn vooroordelen?

Iedereen heeft vooroordelen. Het komt erop aan hier bewust van te zijn. Hoe kan je dit doen? Volg het driestappenmodel.

Illustratie

Vooroordelen ontwikkel je in je opvoedings- en socialisatieproces en blijven je hele leven bij je. Daar is een reden voor. Vooroordelen zijn handig, omdat je hiermee een overzicht houdt over de complexe realiteit. Maar vooroordelen hebben ook impact op ons gedrag tegenover bepaalde mensen en groepen. Dan kan het negatieve effecten hebben. Gelukkig kun je er ook iets aan doen.

 

Dit driestappenmodel helpt je al een eind verder:

1. Herken je vooroordelen

De eerste en belangrijkste stap is vooroordelen herkennen. Én erkennen dat echt iedereen er last van kan hebben. Iedereen heeft over bepaalde groepen mensen wel uitgesproken oordelen die nooit voor alle leden van die groep opgaan. Als je je daar van bewust bent en blijft, heb je de grootste stap al gezet. 

2. Vermijd dat je vooroordelen je gedrag bepalen

De tweede stap: probeer erop te letten dat jouw eigen vooroordelen je gedrag niet gaan bepalen. Vooroordelen mogen er niet toe leiden dat je bepaalde individuen of groepen mensen anders gaat behandelen, want dan is er sprake van discriminatie.

3. Reageer!

Stap drie: reageer! Reageer als in jouw omgeving iemand anderen kwetst, hele groepen beledigt of een stempel geeft op basis van toegeschreven persoonlijke kenmerken. Ga daar altijd tegenin, ook in je eigen kennissen- en vriendenkring. Je kan vragen van waaruit mensen zo’n opmerking maken en teruggeven dat je het er helemaal niet mee eens bent.