Alle nieuws

Woonzorgcentrum Saphir: waar mensen samenleven in wederzijds respect

Op donderdag 22 september vond de feestelijke opening plaats van het nieuwe cultuursensitieve woonzorgcentrum Saphir in Laken. Sharon en Steffie van Trefpunt Odi gingen langs en bieden je een blik achter de schermen.

Al enkele jaren geleden ontstond het idee bij de Korian groep om een cultuursensitief woonzorgcentrum op te richten. Dit plan werd concreet toen er in Laken een nieuwe locatie voor een woonzorgcentrum gevonden werd.

Naast de bouw van splinternieuwe faciliteiten, werd er gebouwd aan het idee van een cultuursensitief woonzorgcentrum. Door werkgroepen met onder andere academici zoals sociologen, bewoners en hun families, en medewerkers werd deze vage droom concreet gemaakt.

De grote vraag die men zich stelde: “Zijn moslim families klaar om hun ouders toe te vertrouwen aan een rusthuis hier in België? En: Zijn de medewerkers hier klaar voor?”. Saphir besloot er voor te gaan!

Marokkaanse theepotten naast klassieke thermossen.
Marokkaanse theepotten naast klassieke thermossen.
Zijn moslim families klaar om hun ouders toe te vertrouwen aan een rusthuis hier in België?

Aparte verdieping

Omdat Saphir wil dat mensen zich thuis voelen in het woonzorgcentrum werd er een aparte verdieping voorbehouden voor oudere migranten van de eerste generatie, die voornamelijk uit Turkije en Marokko naar België kwamen. Deze verdieping werd speciaal ingericht met aandacht voor authentieke elementen.

Saphir wil vooral persoonsgerichte zorg aanbieden waarbij ze rekening houden met de cultuur en religie van een oudere. Ondanks dat ze zich momenteel voornamelijk richten op de Turkse en Marokkaanse gemeenschap, staan ze zeker open voor andere vragen.

De kibla wijst de gebedsrichting aan.
In de kast kleeft een sticker die de kibla aangeeft. Dat is de gebedsrichting in de islam voor de salat (gebed). Men bidt altijd in de richting van Mekka.

Kloppen zodat een bewoonster haar hoofddoek kan opzetten

Hoe pakken ze die persoonsgerichte zorg dan aan? Ze organiseren intervisies voor het personeel rond verschillende thema’s: zorg, cultuursensitieve zorg en cultuur & religie. Een voorbeeldje van wat er aan bod komt op zo’n intervisie is dat medewerkers zeker moeten kloppen voor ze een kamer binnengaan. Zo kan de bewoonster rustig haar hoofddoek opzetten voor de medewerker binnenkomt. En voordat ze een nieuwe bewoner aanmelden, vragen ze hem of haar een vragenlijst in te vullen om de cultuursensitieve zorg te kunnen garanderen. Zo bevragen ze bijvoorbeeld of iemand bij overlijden gerepatrieerd wil worden naar het land van herkomst.

Foto van een koran op een bed.
Nieuwe (moslim) bewoners krijgen als welkomstgeschenk een koran aangeboden.

Daarnaast erkennen ze het belang van de moedertaal, zeker voor ouderen. Saphir biedt vier talen aan: Nederlands, Frans, Turks en Arabisch. Want als je ziek bent, ben je ziek in je eigen taal. En mensen met dementie verliezen eerst de taal die ze laatst aanleerden. Ook familieleden worden in hun eigen taal ontvangen.

Familie staat centraal in Saphir. De familie kan elk uur van de dag langskomen en wordt ook betrokken bij de zorg: helpen bij het aankleden van vader of moeder, helpen bij de maaltijd. Wie wil kan zelfs overnachten.

Stille ruimte in Saphir
Stille ruimte in Saphir.

Religie is de basis van de normen en waarden van mensen, daarom voorziet Saphir twee stille ruimtes. Twee keer per week komt er een priester en een imam langs. Elke vrijdag is er ruimte voor het vrijdaggebed.

Ook voeding is belangrijk. Met dezelfde ingrediënten worden halal of niet-halal maaltijden klaargemaakt. Saphir benadrukt dat de verschillen niet groot hoeven te zijn, maar dat we moeten kijken naar de gelijkenissen!

Meer weten van Saphir? Ook VRT ging langs. Je kan hun reportage hier bekijken.