Non-discriminatie beleid

Iedereen verliest bij discriminatie. Zet daarom in op een preventie- en bestrijdingsbeleid.

Binnen een organisatie kan je op verschillende manieren werk maken van een beleid ter preventie en bestrijding van discriminatie. Om structureel te werken, kan je het best van jouw organisatiemissie en –visie vertrekken. Expliciteer diversiteit als een kernwaarde. Formuleer van hieruit een aantal afspraken om dit naar de praktijk te vertalen. Betrek de hele organisatie bij de realisatie van dit afsprakenkader, bv. via een representatieve werkgroep. Participatie zorgt er immers voor dat meer mensen gehoord worden en er een breder draagvlak is.