Alle tools

Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS)

Kenniscentrum over integratie, migratie en diversiteit in Nederland.

Organisatie

Wat doet het Kennisplatform Inclusief Samenleven? 

Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) verzamelt kennis over vraagstukken rond integratie migratie, en diversiteit. KIS wil zo een fundamentele bijdrage leveren aan een pluriforme en stabiele samenleving.

KIS bundelt praktische en diepgaande informatie in thema's. Volgende thema’s komen onder meer aan bod:

  • Discriminatie
  • Intercultureel vakmanschap
  • Diversiteitsbeleid
  • Zelfbeschikking
  • Jeugd & opvoeding
  • Ouderen
  • Religie

KIS werkt zoveel mogelijk vraaggestuurd en heeft een portaal om eigen kennis, vergaarde kennis en kennis uit het werkveld toegankelijk te maken en actief te (laten) uitwisselen. Als het daartoe aanleiding ziet, agendeert het kennisplatform relevante onderwerpen en discussies. Het platform staat open voor relevante vragen, signalen en meningen en formuleert daar naar beste vermogen een antwoord op. Alle informatie wordt gratis gedeeld met geïnteresseerden.