Alle tools

Zwijgen is geen optie: Naima Charkaoui

De podcast makers houden wel van metagesprekken, gesprekken over gesprekken, over hoe belangrijk het is om te spreken, over de woorden die we gebruiken en waarom, over hoe alle ingewikkelde debatten te herleiden zijn tot semantische verschillen. Naima fileert en analyseert onze publieke debatten op een enorm aantrekkelijke manier. 

Podcast

Wat?

Niemand, waar ze zich ook op het politieke spectrum bevinden, pleit voor open grenzen, toch? Fout. Naima Charkaoui doet het wel. En niet omdat ze naïef is of wereldvreemd. Wel omdat ze een hekel heeft aan dooddoeners: slecht onderbouwde meningen die het echte denken belemmeren. Zeker als die dooddoeners nog eens doen wat ze zeggen: doden. Naima schreef Het opengrenzenmanifest, waarin ze vakkundig elk argument tegen open grenzen van tafel veegt. Er komt geen vraag over op het examen, maar we zouden het ten zeerste appreciëren mochten jullie dit boekje even lezen. Verder schreef ze ook een boek over Racisme genaamd Racisme, waarin ze ingaat op de psychologische gevolgen voor de slachtoffers van zowel grote als meer verborgen vormen van racisme.

Het centrale punt dat Naima maakt doet ons heel erg denken aan Julien Benda en Het verraad van de intellectuelen. In dat boek maakt hij komaf met het pragmatisme en pleit hij voor het gehoorzamen aan hogere morele wetten. Laat ons niet vergeten dat de voornaamste reden voor een meer constructief migratiebeleid niet is dat migratie ons economische voordelen oplevert. De voornaamste reden – en dat is genoeg – is dat je mensen zo niet behandelt.

In deze podcast gaan Anthony en Tom in gesprek met Naima Charkoui over open grenzen, over onze rol in het licht van de geschiedenis, de blinde vlekken en absurditeiten waar we ons vandaag nog niet bewust van zijn. 

Wanneer?

2021

Door wie? 

Zwijgen is geen optie