Racisme verwondt - als hulpverlener omgaan met de impact van racisme

Racisme: voor sommigen een vaag begrip, voor anderen een dagdagelijkse realiteit die diepe wonden kan nalaten. Ben jij je als hulpverlener bewust van de mogelijke impact van racisme op de jongeren en gezinnen die je begeleidt? Het is namelijk nog al te vaak een blinde vlek of een thema die we moeilijk benoemd krijgen binnen hulpverlening.

Sessies

Datum Tijd Organisatie Adres
09:30 - 16:00 dOT vzw VAC Gent , Koning Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent

Programma

Met deze interactieve vorming willen we echter aantonen dat het (h)erkennen en benoemen van racisme in een hulpverleningstraject belangrijk kan zijn als we jongeren op een gezonde en volwaardige manier willen laten opgroeien. Na het scheppen van een duidelijk kader over wat racisme nu eigenlijk allemaal inhoudt, gaan we in op thema’s als racismetrauma, micro-agressies, de impact ervan op het welzijn en het functioneren van de jongere, copingstrategieëen bij racisme-ervaringen en hoe je hiermee als hulpverlener kan omgaan. Dit is met andere woorden geen omstaanderstraining waarbij gereageerd wordt op acute situaties van racisme, maar een stilstaan bij de langdurige gevolgen ervan op het psychosociaal welzijn van jongeren en hoe we hieraan als hulpverlener aandacht kunnen geven. We voorzien een afwisseling van theorie, voorbeelden, discussies en casussen. Het inschrijvingsbedrag bedraagt 50 euro. We zien dit graag verschijnen op BE19 8939 4414 4212 met vermelding van uw naam.

Praktisch

Startdatum: 27 feb 2024 | 09:30 - 16:00 Duur: 1 dag €50