Alle tools

Inspiratiegids: gezinnen op de vlucht

Vluchtelingenwerk Vlaanderen publiceerde met de steun van de Vlaamse overheid en Gastvrij Netwerk haar Inspiratiegids voor het project ‘Ondersteuningsnetwerken kwetsbare gezinnen op de vlucht’. In deze inspiratiegids kiezen ze ervoor om in de eerste plaats de mensen zelf aan het woord te laten, beknopte en heldere inzichten en tips mee te geven om zelf een sterk ondersteuningsnetwerk uit te bouwen en enkele instrumenten aan te reiken waarmee je als basiswerker aan de slag kan.

Instrument

Wat?

In deze inspiratiegids zoomt Vluchtelingwerk Vlaanderen geleidelijk aan uit. Ze starten bij kern, de gezinnen zelf, en gaan vervolgens in op de ondersteuningsfiguren en -diensten rond de gezinnen, tot ze aan het beleid komen.

In het eerste deel stellen ze de gezinnen voor die aan het project meewerkten. Hierin kaderen ze hun situatie in België en tekenen ze op basis van hun verhaal het ondersteuningsnetwerk uit dat hen omringt. 

Daarna laten ze de vrijwilligers aan het woord die samen met de gezinnen de hoeksteen vormen voor het project. Ze gaan in op de rol die vrijwilligers(initiatieven) kunnen spelen in het onthaal en de begeleiding van gezinnen op de vlucht, en de noden die zij in hun vrijwilligerswerk ervaren. 

In het derde deel kijkt Vluchtelingenwerk Vlaanderen naar het netwerk van informele en formele actoren rond een gezin met een vluchtverhaal. Wie zijn de actoren die gezinnen op de vlucht ondersteunen? Met welke thema’s gaan zij aan slag? Hoe kunnen zij samenwerken? Je kan hierbij zelf aan de slag gaan met een netwerkkaart en handelingsplan. 

Tot slot richt Vluchtelingenwerk Vlaanderen zich tot beleidsmakers en verzamelen ze de opvallendste signalen die ze uit dit project halen. Ze gaan in op de rol van vrijwilligers, het belang van brugfiguren, de uitdagingen die het verschil in staat stelt en goede praktijken die ons inspireren om de vele actoren rond gezinnen op de vlucht samen te brengen. 

Wanneer?

2022

Door wie?

Vluchtelingenwerk Vlaanderen